Sản phẩm

  • GIAN HÀNG THAM DỰ TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM 2024

  • Dầu làm mát trong gia công cắt gọt kim loại

  • TRIỂN LÃM METALEX VIỆT NAM 2023

  • SẢN PHẨM ECO MỚI TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC BẰNG TIA UV

  • FUCHS KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY PHA CHẾ DẦU NHỜN TẠI VIỆT NAM

  • Máy lọc màu lõi ống, Máy kiểm tra chất lượng sợi Indo Texnology

  • Máy làm mềm sợi, máy đảo sợi, máy đánh sợi chỉ may

  • Kim lược vòng và kim lược thẳng máy chải kỹ