Sản phẩm

Dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ kỹ thuật

* Đào tạo,huấn luyện lắp ráp, bảo trì dây đai băng tải

     -  Huấn luyện dây đai công nghiệp

     -  Huấn luyện dây đai  xe hơi

* Dán nối băng tải tại hiện trường

*Gia công băng tải