Sản phẩm

  • Máy lọc màu lõi ống, Máy kiểm tra chất lượng sợi Indo Texnology

  • Máy làm mềm sợi, máy đảo sợi, máy đánh sợi chỉ may

  • Kim lược vòng và kim lược thẳng máy chải kỹ

  • Thùng cúi, xe đẩy sợi và bánh xe Rimtex

  • UCC - Kim chải

  • Đầu phun sợi DTY Sossna - Đức

  • Hệ thống đóng gói, vận chuyển thô tự động TechOne - Hàn Quốc

  • Phụ tùng máy chải thô, chải kỹ, cuộn cúi, sợi thô, sợi con, đánh ống, OE