Sản phẩm

Dầu hộp số / bánh răng

DẦU BÔI TRƠN HỘP SỐ - BÁNH RĂNG

RENOLIN CLP-SERIES

(ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000)

Dầu bôi trơn bánh răng công nghiệp khử nhũ tương, có sự ổn định lão hóa và đặc tính cực áp EP rất tốt. Dầu RENOLIN CLP đạt và vượt các thông số kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn ISO 12925-1: CKC, CKD. Có khả năng bảo vệ chống vi-rõ tuyệt vời. Được chấp thuận của các nhà sản xuất hộp số nổi tiếng.
RENOLIN UNISYN CLP/XT SeriesDầu bánh răng gốc hoàn toàn tổng hợp PAO, ổn định lão hóa rất tốt. Chỉ số đọ nhớt VI rất cao và điểm rót chảy rất thấp, bảo vệ chống vi-rỗ tuyệt vời. Vượt quá yêu cầu của CLP-HC theo tiêu chuẩn ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE. Có thể trộn và tương thích với các loại dầu bánh răng gốc khoáng. Được chấp thuận bởi các nhà sản xuất hộp số nổi tiếng.

RENOLIN PG

(VG 100, 150, 220, 460, 680, 1000)

RENOLIN PG là dòng sản phẩm dầu bánh răng gốc tổng hợp Polyglycol cao cấp với cấu trúc mạch đồng nhất. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho bánh răng thẳng, côn, hành tinh và bánh răng truyền động sâu.

Dầu bánh răng gốc Polyglycol mang lại hiệu năng bôi trơn vượt trội đáng kể so với dầu khoáng thông thường như: Giảm nhiệt độ dầu làm việc, do đó kéo dài thời gian thay dầu.

Dầu RENOLIN PG đáp ứng và trong nhiều trường hợp vượt quá yêu cầu: DIN 51 517-3: CLP-PG, ISO 6743-6: CKC

Được chấp thuận bởi: FLENDER, Đức và các nhà sản xuất bánh răng hàng đầu trên thế giới.