Sản phẩm

Dầu máy nén lạnh

DẦU MÁY NÉN LẠNH

RENISO TRITON SE/SEZ

Dầu làm lạnh của RENISO TRITON SE/SEZ được phát triển đặc biệt trên gốc Ester tổng hợp không chứa clo hoặc Hydrocacbon được flo hóa (HFC/C). Sản phẩm tương thích với môi chất HFC/FC phân cực.

Dòng RENISO TRITON SE/SEZ đặc biệt thích hợp cho tất cả các máy nén lạnh HFC/FC không chứa clo làm môi chất lạnh. Ví dụ: R134a, R404A hoặc R410A.

Tùy thuộc vào độ nhớt, dầu làm lạnh RENISO TRITON SE/SEZ được khuyến nghị cho hệ thống kiểu kín, kiểu nửa kín, Piston hở kiểu trục vít và máy nén khí.

RENISO TRITON SEZ 22 đặc biệt thích hợp cho các hệ thống đông lạnh sâu hoạt động với R23.

Sản phẩm được chấp thuận bởi: BITZER, YORK, GEA, BOCK.

RENISO MS

Dòng RENISO MS sản phẩm bôi trơn máy nén lạnh với chất làm lạnh CFC/HCFC theo DIN 51 503 cho nhiệt độ cao và điều kiện tải nặng. Sản phẩm có khả năng trộn lẫn tốt với các chất làm lạnh R22 và R502. Dầu nén lạnh RENISO MS đặc biệt khuyến nghị cho các HCFC chất làm lạnh và cũng như đối với chất làm lạnh ‘’tiếp nhận'' chứa clo, ví dụ: R401 và R402.

Sản phẩm được chấp thuận bởi: COPELAND.

RENISO K SERIES

(VG 32, 46, 68, 100)

RENISO KM 32, KS 46, KC 68 được khuyến nghị sử dụng với môi chất Amoniac (R717) và hệ thống CFC/HCFC trong hệ thống hở, bán kín và kín. RENISO KES 100 dược khuyến nghị để sử dụng trong các hệ thống chất làm lạnh CFC/HCFC, đặc biệt là khi bốc hơi cao và nhiệt độ ngưng tụ có thể xảy ra.

Dầu RENISO K được phát triển trên dầu gốc khoáng tính lọc đặc biệt để sử dụng ở nhiệt độ thấp. Đảm bảo rằng dầu RENISO K có khả năng chống lão hóa khi kết hợp với bất kỳ chất làm lạnh thông thường nào đặc biệt là với Amoniac (NH3) và với HCFC (CFC).

RENISO SYNTH (VG 68)

RENISO SYNTH dựa trên Polyalphaolefin (PAO) với độ ổn định hóa học và nhiệt tuyệt vời. Nó đã được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng có Amoniac được sử dụng như một chất làm lạnh. RENISO SYNTH có tuổi thọ tốt hơn so với dầu làm lạnh gốc dầu khoáng.

RENISO SYNTH 68 đáp ứng và vượt quá các yêu cầu làm lạnh không trộn lẫn với Amoniac môi chất (NH3) - DIN 51 503-1, loại KAA.

RENISO PG/RENISO PAG

(VG 68, 100)

RENISO PG 68 là dầu nén lạnh tổng hợp pha trộn NH3. Dầu được phát triển trên gốc Polyalkylene Glycols (PAG) đặc biệt với hệ phụ gia được thiết kế để tăng cường lão hóa sự ổn định. RENISO PG 68 được phát triển đặc biệt cho NH3 hệ thống sử dụng trực tiếp nguyên tắc bay hơi. (RENISO PG 68 trộn Amoniac) và hàm lượng nước cao trong Amoniac. RENISO PAG 46 và RENISO PAG 100.

Các Glycol Polyalkylen được chọn (PAG) cho hệ thống điều hòa không khí ô tô sử dụng R134a làm chất làm lạnh. Cũng được khuyến nghị để sử dụng tron Amoniac hệ thống giãn nở khô (DX) (dầu trộn với NH3).

RENISO PAG 46 và PAG 100 cũng là giải pháp bôi trơn đáng tin cậy trong các hệ thống có Hydrocacbon như chất làm lạnh (ví dụ: Propan, Propylene).

RENISO C

(VG 55, 85, 170)

Dầu làm lạnh RENISO C Series dựa trên dầu gốc Ester tổng hợp đặc biệt. Được pha chế để sử dụng trong Carbon Dioxit (CO2) máy nén, trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và điện lạnh thương mại.

RENISO C là một loại dầu đa năng có thể được sử dụng trong các ứng dụng phụ cũng như ứng dụng quan trọng và đảm bảo chống mài mòn tối ưu ngay cả khi áp suất cao.

Sản phẩm được chấp thuận bởi: BITZER, YORK, GEA, BOCK.