Sản phẩm

Dầu thủy lực chống cháy

DẦU THỦY LỰC CHỐNG CHÁY: ứng dụng cho ngành thép, thiết bị khai thác mỏ…

HYDROTHERM 46 MDIN 51 502, DIN EN ISO 12922 (2013-04), VDMA 24 317. Dầu gốc nước Glycol. Đáp ứng cac Báo cáo Luxembourg 7. Không nguy hại cho môi trường, nhanh chóng phân hủy sinh học và không có Monoethylene Glycol. Được chấp thuận của BOSCH REXROTH cho áp suất lên tới 350 bar.

PLANTOFLUX

AT-S (ISO VG 46, 68)

Dầu thủy lực chống cháy gốc tổng hợp, gốc este của Axit Carbonic (không có Hydrocacbon clo và các Este của Axit Phosphoric), nhóm HFD-U theo tiêu chuẩn DIN 51.502 và VDMA 24 317. Phân hủy sinh học nhanh chóng, được chấp thuận của Factory Mutual - USA.